Tavşan Yetiştiriciliği

Tavşanlar; yüksek döl verimli ve yemi çok iyi değerlendirerek ürüne çevirme özelliğine sahiptirler. Bu hayvanlar yünü, eti ve kürkü için yetiştirilirler. Tavşan yetiştiriciliği bilhassa Fransa olmak üzere pek çok ülkede yapılmakta olup, henüz ülkemizde yaygın değildir. Konuya ilgisi olan yetiştirici için, kolay beslenen çabuk üreyen bu hayvanla ilgili genel ve pratik bilgiler verilecektir.

Tavşan Irkları ve Özellikleri

Tavşan ırklarını genellikle üç grup altında inceleyebiliriz:

Tavşan Irkları

  • 1.Cüsse büyüklüğü ve tüy
  • 2.Verim Yönlerine göre
  • 3.Ağırlıklarına göre
  • 4.Uzunluğuna göre


Tanınmış olan bazı tavşan ırkları ve özellikleri aşağıda özetlenmiştir.

Yeni Zelanda Beyaz:

Yaygın et tavşanı ırkıdır. Canlı ağırlık dişilerde 4.5-5.5 kg , erkeklerde 4-5 kg arasındadır. Bir batında(doğumda) 10 yavru doğurur. Anaçlık yeteneği fazladır.

Kaliforniya:

Et verim yönlüdür. Yeni Zelanda beyaz tavşanına benzer. Bu ırkta burun ,kulaklar ve kuyruk siyahtır. Çabuk gelişir.

Şinşila:

İdeal et ve kürk tavşanıdır. Canlı ağırlık 5 kg civarındadır. Kırçıllı gri görünümlüdür. Bu tavşanların 4-5 aylık kürkleri değerlidir.

Mavi Viyana:

Sağlam yapılıdır. Renkleri donuk mavidir. Kürk ve et hayvanıdır. Canlı ağırlık 3.5-4 kg arasındadır.

Ankara Tavşanı:

Yün hayvanı olup etlerinden de yararlanılır. Anavatanı Ankara yöresi olduğu için bu ad verilmiştir. Hassas hayvanlardır. Yetiştiriciliği ihtimam ister. Yünün kalitesi, beslenme ve iklime göre değişir. Canlı ağırlık 3.5 kg civarındadır.