Okaliptus

Kurutulduğunda, toz haline getirilip serpildiğinde pireleri uzak tutar.